>> Αρχείο Ισολογισμών

→ 06/12/2016 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - 28/12/2016 - ΑΡΧΕΙΟ PDF

→ 09/08/2016 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - 31/08/2016 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 23Α - ΑΡΧΕΙΟ PDF

→ 16/07/2016 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - AMK 09/08/2016 - ΑΡΧΕΙΟ PDF

→ 16/07/2016 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - AMK 09/08/2016 - ΑΡΧΕΙΟ WORD

Διαχειριστική Χρήση 01/07/2014 έως 30/06/2015 :

→ 09/12/2015 : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

→ 20/11/2015 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΑΡΧΕΙΟ PDF

→ 20/11/2015 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΑΡΧΕΙΟ WORD

→ 12/10/2015 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΑΡΧΕΙΟ PDF

→ 12/10/2015 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΑΡΧΕΙΟ WORD

→ 15/01/2015 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2015 - ΑΡΧΕΙΟ PDF

→ 15/01/2015 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2015 - ΑΡΧΕΙΟ WORD

Διαχειριστική Χρήση 01/07/2013 έως 30/06/2014 :

→ 20/11/2014 : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

→ 20/11/2014 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2014

Διαχειριστική Χρήση 01/07/2012 έως 30/06/2013 :

→ 12/11/2013 : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

→ 12/11/2013 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2013